اپراتور تولید – دفتر مجازی کاریابی،آموزش و مشاوره کسب و کار نگین اشتغال لیان

اپراتور تولید

اطلاعات شغل

شرح شغل

نام سمت: اپراتور تولید
جنسیت: مرد
وضعیت سربازی: اتمام سربازی
تحصیلات: حداقل دیپلم
حقوق: اداره کار
بیمه: دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

درحال آپلود
سوئیچر رنگ