دستیار مکانیک

اطلاعات شغل

شرح شغل

نام سمت: دستیار مکانیک
جنسیت: مرد
وضعیت سربازی: اتمام سربازی
تحصیلات: حداقل دیپلم فنی
حقوق: اداره کار
بیمه: دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

درحال آپلود
سوئیچر رنگ