عنوان شغل – وب سایت جامع مشاغل نگین اشتغال لیان

عنوان شغل

 • اتومبیل
 • تمام وقت
 • 5 ماه قبل
 • تهران

اطلاعات شغل

 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  تجربه کاری : دوساله
 • آیکن
  صلاحیت شغلی فوق لیسانس

شرح شغل

نیاز به حسابدار

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

درحال آپلود
سوئیچر رنگ